Dự án thấp tầng

Ivory Villas & Resort

Huyện Lương Sơn, Hoà Bình

Calyx Residence 319 Uy Nỗ

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Legacy Hill Hòa Bình

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hoà Bình

TNR Grand Palace River Park

Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Dự án VPIT Plaza Vĩnh Yên

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

TNR Grand Palace Sơn La

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Sơn La

Times Garden Vĩnh Yên

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc