Dự án thấp tầng

Khu đô thị Z131 Phổ Yên

Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Khu đô thị Đại Phong

Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Kosy Lita Hà Nam

Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Triệu Sơn New Central

Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Sông Công Park City

Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

HTD City Đồng Bẩm

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Mỏ Bạch Central Hills

Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Golden Street Đồng Hỷ

Xã Hóa Trung, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên