Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, chung cư

  26/12/2020 | 1:50

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, chung cư được sử dụng khi bên mua thực hiện đặt cọc cho bên bán. Đây chính là giấy tờ cần thiết để đảm bảo quyền lợi của 2 bên, giúp cho quá trình giao dịch an toàn hơn.

Hợp đồng đặt cọc được quy định trong pháp luật như thế nào:

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 thì khái niệm đặt cọc được quy định cụ thể như sau:

 • Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
 • Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Ảnh minh họa mẫu hợp đồng đặt cọc
Ảnh minh họa mẫu hợp đồng đặt cọc

Mẫu hợp đồng đặt cọc bao gồm những gì?

 • Thông tin bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc (Họ và tên, Ngày sinh, Số CMND, Hộ khẩu thường trú).
 • Đối tượng hợp đồng đặt cọc: tài sản đặt cọc (số tiền được viết bằng chữ và bằng số).
 • Mục đích chuyển nhượng  (bao gồm địa chỉ và các thông tin thuộc giấy chứng nhận quyền sử sở hữu, sử dụng nhà đất, chung cư).
 • Giá chuyển nhượng. Kèm theo phương thức đặt cọc và thanh toán.
 • Thời hạn đặt cọc.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên khi thỏa thuận đặt cọc và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Phương thức giải quyết tranh chấp và cam đoan của các bên.

Mẫu hợp đồng đặt cọc đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC NHÀ ĐẤT

(v/v: Mua bán nhà đất)

Hôm nay, ngày … tháng … Năm 201.. tại Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

I.BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Họ tên: Ông/Bà ……………………………………………………….. Điện thoại ……………………….

Số CMTND ………………………………….. Cấp tại …………………….. Ngày:……………………..

HKTT: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

II.BÊN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Họ tên: Ông/Bà ……………………………………………………….. Điện thoại ……………………….

Số CMTND ………………………………….. Cấp tại …………………….. Ngày:……………………..

HKTT: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên cùng đồng ý thực hiện hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng hợp đồng ………………………………………. với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng chuyển nhượng:

Bên A đã kí kết hợp đồng ……………………………………………….. số: …………………………….

Ngày ……………………… Với công ty …………………………………………………………………để

nhận một căn nhà xây thô trên 01 lô đất/căn nhà/ căn hộ có ký hiệu sau:

 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
 • Dựán: ……………………………………………………………………………………………….
 • Diện tíchđất/căn hộ: ……m2, diện tích xây dựng ……..m2, tầng/số tầng: ………….
 • Các giấy tờ khác kèm theo: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Bằng văn bản chuyển nhượng này, Bên B đồngý nhận chuyển nhượng và Bên A đồngý chuyển nhượng đứt hợp đồng …………………………………………………………………………….

nêu trên cho Bên B.

ĐIỀU 2: Giá cả chuyển nhượng:

Giá chuyển nhượng: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tổng giá trị chuyển nhượng: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Chi phí sang tên hợp đồng: …………………………………………………………………………………..

Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 3: Phương thức thanh toán và sang tên hợp đồng:

Chậm nhất …h Ngày ……… tháng …….. năm 20……., hai bên cùng nhau lên chủ đầu tư ………..để làm thủ tục sang tên cho Bên B, đồng thời Bên B cũng thanh toán luôn cho Bên A số tiền còn lại là: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4: Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên:

* Bên nhận đặt cọc (Bên A):

– Có trách nhiệm cùng với bên môi giới chuẩn bị mọi thủ tục pháp lý để Bên B có thể nhận chuyển nhượng xong lô đất và căn nhà trên

– Thanh toán các khoản tiền nộp phạt chậm (nếu có) với chủ đầu tư ………………………..

trước khi công chứng sang tên cho Bên B.

* Bên đặt cọc (Bên B):

– Có trách nhiệm cung cấp đủ thông tin giấy tờ để vào tên hợp đồng với chủ đầu tư về lô đất và căn nhà trên.

– Chịu trách nhiệm thanh toán đúng thời hạn và đủ toàn bộ số tiền chuyển nhượng theo thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc này.

ĐIỀU 5: Các thỏa thuận khác:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 6: Điều khoản chung:

– Các bên cam đoan: việc chuyển nhượng là hoàn toàn tự nguyên. Hợp đồng đem chuyển nhượng không hề có thế chấp, khiếu kiện gì. Các giấy tờ mà cả hai bên cung cấp kèm theo đúng sự thật.

– Nếu Bên B vi phạm hợp đồng hoặc không mua nữa thì sẽ bị mất cho Bên A số tiềnđã đặt cọc.

– Nếu Bên A vi phạm hợp đồng hoặc không bán nữa thì sẽ phải hoàn trả ngay lập tức số tiền đặt cọc cho Bên B, đồng thời chịu phạt cho Bên B bằng số tiền Bên B đã đặt cọc.

– Bên môi giới sẽ được hưởng 20% số tiền phạt mà các bên được hưởng

– Hợp đồng này sẽ tự thanh lý sau khi các bên đã hoàn thành xong các phần công việc của mình.

– Cácđiều khoản khác không được nêu trong hợp đồng này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của hệ thống pháp luật Việt Nam.

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữu 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Hai bên đã hiểu rõ nội dung hợp đồng và cùng nhau ký tên để thực hiện.

 

BÊN A                                                                                    BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG (Bên môi giới)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

CHIA SẺ