Him Lam Thượng Thanh

Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội

Tứ Hiệp Plaza

Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội