Đất DNG là gì ? Quy định sử dụng đất DNG xây trụ sở ngoại giao

  12/11/2021 | 9:25

Đất DNG là đất gì ?
Đất DNG là đất gì ?

KHÁI NIỆM ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ NGOẠI GIAO DNG LÀ GÌ?

Khái niệm đất DNG là gì : Đất xây dựng cơ sở ngoại giao hay còn được gọi kí hiệu là DNG là loại đất xây dựng các công trình sự nghiệp và năm trong nhóm  thuộc nhóm đất phi nông nghiệp có mã kí hiệu DNG theo bảng kí hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính.

Dựa vào quy định của nhà nước VN thì các loại đất này được sử dụng chuyên dùng với mục đích chính là để xây dựng trụ sở của các đại sứ quán hay các văn phòng đại diện và lãnh sự quán. Bên cạnh đó thì  các cơ sở ngoại giao thuộc nằm trong sự quản lý của nhà nước hay các tổ chức phi chính phủ có chức năng ngoại giao cũng được sử dụng loại đất này.

Đất dùng để xây dựng cơ sở ngoại giao DNG có một chức năng chính là đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển xã hội hiện nay. Dựa vào đó, các quỹ đất mà xây dựng cơ sở ngoại giao được nhà nước cho phép sử dụng còn tùy thuộc vào tình hình phát triển chung của từng địa phương. Tất cả các quy trình quy định sử dụng, quy hoạch, chuyển đổi đều phải dựa trên các chỉ thị của cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định.

NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG CÁCH THỨC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ NGOẠI GIAO

Tại bộ luật đất đai năm 2003 và luật đất đai năm 2013 của nước ta đã đưa ra những quy định vô cùng chặt chẽ trong vấn đề quy hoạch và sử dụng đất xây dựng cơ sở ngoại giao.

Tại đây, các điều luật có thể được hiểu như sau :

  • Đất này sẽ là nơi để tiến hành xây công trình xây dựng trụ sở các cơ quan ngoại giao đoàn thể hoặc các công trình phục vụ cho những mục đích ngoại giao của đất nước.
  • Cùng với đó thì có người đứng đầu cơ quan và các tổ chức ngoại giao sẽ phải chịu trách nhiệm bảo toàn diện tích (S) đất đã được bàn giao và sẽ  được cho thuê 100% giống ban đầu. Bên cạnh đó cần phải đảm bảo quỹ đất này sẽ phải  được sử dụng đúng giống như với mục đích ban đầu.
  • Trước khi tiến hành xây dựng thì các cơ quan ngoại giao phải có sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền và phải trình lên cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch xây dựng công trình caafb nêu rõ từng khu vực và các chức năng của nó và mục đích sử dụng của từng khu vực đó.
  • Trong khi xây dựng cần phải tuyệt đối tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra, không được tự ý tăng diện tích (S) khu vực hay có hành vi xây dựng bằng cách lấn sang các khu vực đất lân cận.
  • Nhà nước ta ghiêm cấm chặt chẽ việc sử dụng đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG vào các mục đích khác mà chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  • Không được phép tự ý xây dựng các công trình tư nhân trên diện tích đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG . Nếu bị phát hiện bắt buộc phải dỡ bỏ và bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
  • Nghiêm cấm tất cả các hành vi cắt xén hay chiếm dụng đất công vào mục đích riêng tư cho cá nhân hay tổ chức.
  • Khuyến khích sử dụng đất xây dựng cơ sở ngoại giao vào các mục đích phục vụ cho sự phát triển của xã hội, phát triển hoạt động ngoại giao.

THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ NGOẠI GIAO DNG LÀ BAO LÂU?

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG là một loại đất thuộc nhóm đất mà có vai trò quan trọng đem lại tầm ảnh hưởng lớn nhiều đến sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước hiện này. Vì thế mà thời gian sử dụng đất cũng được nhà nước quy định hết sức kĩ càng, nhằm tránh những tình trạng có người lấn chiếm sử dụng đất công làm của riêng.

Thời gian sử dụng đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG được chia thành 02 phần cơ bản như sau:

  • Đất đã được Nhà nước cho phép thuê để xây dựng các trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giaotại VN và Thời gian thuê không được vượt quá 99 năm. Sau đến lúc đã hết thời hạn 99 năm, tổ chức ngoại giao nếu muốn có nhu cầu sử dụng tiếp thì sẽ được có thể được nhà nước xem xét gia hạn tiếp hoặc cho thuê đất khácThời gian gia hạn cho mỗi lần cũng không quá 99 năm.
  • Đất được cấp để xây dựng công trình sự nghiệp có cụ thể là cơ quan ngoại giao chưa tự chủ tài chínhđây là đất có thể được sử dụng lâu dài và hoàn toàn không bị giới hạn về mặt thời gian
Đánh giá giúp tôi

CHIA SẺ