Đất CQP là đất gì ? Quy định dùng đất quốc phòng CQP là gì ?

  08/11/2021 | 8:52

Đất CQP là đất gì ? Quy định dùng đất quốc phòng CQP là gì ? Thực tế đây là loại đất được nhà nước bàn giao cho BQP quản lý và sử dụng với mục đích quốc phòng. Trong bài viết này chúng tôi sẽ lý giải đầy đủ thông tin và quy định về việc sử dụng đất CQP.

Đất quốc phòng là gì ?
Đất quốc phòng là gì ?

Đất quốc phòng CQP là gì ?

Khái niệm đất CQP là gì : Đất quốc phòng hay còn gọi là đất CQP đây là loại đất được nhà nước bàn giao cho Bộ Quốc phòng (BQP) quản lý và đưa vào sử dụng với mục đích về  quốc phòng theo quy định của Luật Đất Đai được quyết định quy định tại khoản 01 điều 03 (thông tư số 35/2009/TT-BQP).

Thực tế thông qua khái niệm bên trên chúng ta đã có thể  hiểu được một phần nào  đó về định nghĩa của đất quốc phòng CQP là gì ? Và để đi sâu hơn nữa vào nội dung  chính của loại đất này xin mời quý vị tham khảo và đón đọc tiếp phần sau của bài viết này nhé.

Nguyên tắc sử dụng, quản lý và mục đích yêu cầu quản lý đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

Quy định, nguyên tắc sử dụng đất quốc phòng CQP
Quy định, nguyên tắc sử dụng đất quốc phòng CQP
 • Nguyên tắc sử dụng và quản lý đất quốc phòng CQP vào mục đích kinh tế :

Dựa theo điều 04 của thông tư số 35/2009/TT-BQP có quy định về nguyên tắc để  có thể quản lý và sử dụng đất quốc phòng CQP vào mục đích về kinh tế cụ thể được thể hiện như sau:

  • Đầu tiên là đất quốc phòng CQP được mang vào sử dụng vào mục đích kinh tế thì bắt buộc  phải chịu sự chi phối và quản lý thống nhất được tập trung từ Bộ Quốc phòng (BQP).
  • Trong việc sử dụng loại đất này cần phải được đảm bảo đúng chính xác mục đích theo phương án sử dụng đất quốc phòng CQP với mục đích về kinh tế mà trước đó đã được Bộ Quốc phòng (BQP) kí phê duyệt, đảm bảo phù hợp với đúng quy định của pháp luật nhà nước theo quy hoạch phát triển về nền kinh tế , xã hội tại địa phương đó.
  •  Bên cạnh đó thì việc sử dụng loại đất quốc phòng CQP nhằm với mục đích kinh tế cần phải đảm bảo không được mang ảnh hưởng tới nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cùng các nhiệm vụ về quân sự-quốc phòng khác, và không được làm thay đổi hoặc biến dạng các mục đích sử dụng đất đã được xác định.
  • Ngoài ra thì tất cả với các đơn vị hay doanh nghiệp quân đội, doanh nghiệp cổ phần hóa cần phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ với thời gian nhất định về hạn sử dụng đất.
  • Trường hợp mà bàn giao đất quốc phòng CQP tất cả các trường hợp đó  cho doanh nghiệp và đơn vị để sử dụng dất này vào mục đích kinh tế thì đều phải thực hiện bằng quyết định phê duyệt về phương án sử dụng và quyết định bàn giao đất quốc phòng CQP vào đúng mục đích kinh tế từ Bộ Quốc phòng (BQP). Đối với doanh nghiệp có cổ phần quân đội  và doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa sử dụng đất quốc phòng CQP cần thực hiện bản hợp đồng thuê đất trong đó bên cho thuê là Bộ Quốc phòng (BQP)
  • Đối với những trường hợp bất khả kháng hoặc tình huống cấp thiết, khi có nguy cơ làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ Bộ Quốc phòng (BQP) do có hành vi vi phạm pháp luật thì việc Bộ Quốc phòng (BQP) sẽ có biện pháp thu hồi lại đất nhưng không có bất cứ bồi hoàn nào cả.

Mục đích yêu cầu quản lý đất quốc phòng CQP vào mục đích kinh tế

 • Mục đích :
  • Mục đích là để tạo ra nguồn thu trong việc khai thác đất để Bộ Quốc phòng (BQP) bổ sung và cân đối ngân sách quốc phòng,đầu tư để xây dựng những cơ sở hạ tầng và sản xuất quốc phòng mà phải di chuyển. Chi cho những công tác hỗ trợ hoặc bồi thường đất tái định cư nếu nhà nước thu hồi đất.Củng cố lại xây dựng doanh trại, mục đích sử dụng khác từ Bộ Quốc phòng (BQP) quy định.
  • Tăng cường về công tác khai thác và quản lý sử dụng tối đa hiệu quả đối với đất quốc phòng CQP để tạo ra môi trường cùng với cảnh quan, chống lấn chiếm đất.
 • Yêu cầu :
  • Cần thực hiện việc thống nhất các chế độ về thống kê cũng như báo cáo sử dụng việc quản lý đất quốc phòng CQP vàonhững  mục đích kinh tế.
  • Phải có các cơ chế sử dụng và quản lý đất quốc phòng CQP đối với mục đích kinh tế từ Bộ Quốc phòng (BQP)  tới các đơn vị đã được thống nhất.
  • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đấu giá về quyền sử dụng đất quốc phòng CQP cần phải có sự phối hợp từ Bộ Quốc phòng (BQP) và địa phương kết nối chặt chẽ đồng thời tuân thủ đúng các quy định pháp luật đề ra tránh sai phạm.

Quy trình và thủ tục cho doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp và đơn vị sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

Các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa cần thực hiện quy trình xin thuê đất, đồng thời cần có ý kiến đồng nhất từ cơ quan nguyên là cấp trên trực tiếp từ doanh nghiệp mà trước khi cổ phần hóa.

Quy trình và thủ tục cho doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa thuê đất

 • Phải có báo cáo lên Bộ Quốc phòng (BQP) để xin phép được sử dụng đất.
 • Lập bản trình kèm theo sơ đồ của kết cấu công trình hạ tầng khu đất đó để báo cáo Bộ Quốc phòng (BQP).
 • Trong lúc thực hiện việc xin phép sử dụng đất quốc phòng  CQP với mục đích kinh tế phải có sự chấp nhận thuận ý của cấp trên trực tiếp từ cơ quan quy định.
 • Bộ Tổng Tham mưu chủ trì thẩm định sau đó đưa lên để báo cáo Bộ Quốc phòng (BQP) cho phép được sử dụng đất vào mục đích kinh tế, tiếp theo sẽ có quyết định bàn giao đất sử dụng trong mục đích kinh tế.

Khi đã có quyết định của Bộ Quốc phòng BQP) về việc cho phép sử dụng đất quốc phòng CQP đó để sử dụng vào mục đích kinh tế thì bên phía doanh nghiệp và đơn vị lập đưa ra phương án và mục đích kinh tế gửi báo cáo tới Bộ Quốc phòng (BQP) trong đó gồm có :

 • Xác định chính xác nội dung sử dụng đất cho mục đích kinh tế.
 • Giải trình về phương án sử đụng đất vào mục đích kinh tế từ đất quốc phòng CQP.
 • Thẩm định lại và sau đó phê duyệt về phương án mà đơn vị, doanh nghiệp đã gửi.
Đánh giá giúp tôi

CHIA SẺ