Tiến độ dư án

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN HANOI HOMELAND NGÀY 09/07/2018
09-07-2018

Tình hình thực hiện dự án:

  • Đang thi công đến kết cấu sàn tầng 6.
  • Phần tường đã xây đến tầng 1,2
Thông tin chi tiết
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN HANOI HOMELAND NGÀY 07/05/2018
07-05-2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Hanoi Homeland ngày 07/05/2018:

Thông tin chi tiết

Trang

  • <
  • of 2
  • >